เกี่ยวกับบริษัท

โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี ค.ศ.1944 (หรือปีพ.ศ. 2487) โดย คุณเทียน นิธิปิติกาญจน์ หนุ่มน้อยที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ เริ่มก่อตั้งโรงงานน้ำปลาเล็กๆ ขึ้น ณ อำเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร จนเป็นที่ยอมรับแพร่หลายทั้งนี้เพราะคุณเทียน ตระหนักดีว่าน้ำปลา. จากโรงงานน้ำปลาเล็กๆ จึงค่อยๆ เติมโต ขยายปริมาณการผลิตไปยัง 2 โรงงาน คือ ที่แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม และ ที่คลองด่าน จ. สมุทรปราการ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนสามารถขยายตลาดสู่คนไทยทุกระดับ ทั่วประเทศ

text
text

หัวใจสำคัญของการผลิต น้ำปลาแท้ตราปลาหมึก ก็คือ “คุณภาพ” ซึ่งนับตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งโรงงาน จนถึงปัจจุบัน พันธกิจหลักของผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่น ก็คือ การรักษาคุณภาพของการผลิตน้ำปลาให้คงที่ เพื่อให้ได้น้ำปลาที่สะอาด ถูกหลักอนามัย มีสีน้ำตาลอมแดง มีลักษณะที่ใสไม่มีตะกอน มีกลิ่นหอมของปลา และได้รสชาดอันเป็นเอกลักษณ์ของน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก จนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคกว่าครึ่งศตวรรษ.

ส่งออกมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ น้ำปลาตราปลาหมึกสามารถขยายสู่ตลาดโลกกว่า 70 ประเทศ ในทวีป อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริกา ทำให้เครื่องหมายการค้า “ตราปลาหมึก” เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตน้ำปลาที่มียอดส่งออกสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า “ตราปลาหมึก” คือน้ำปลาแท้คู่ครัวไทยที่สามารถครองใจคนไปทั่วโลก

รางวัลและการรับรองมาตรฐานต่างๆ

ปี 2559 รางวัลรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559 (PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2016) เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก ซึ่งน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก ได้รับพิจารณาให้ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) และ รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)

ใบรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) ใบรับรองมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร จากสถาบัน TUV NORD Thailand

ปี 2544 ความภาคภูมิใจอย่างสูงที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001: 2000 จาก RWTUV ซึ่ง บ.โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำปลารายแรก ที่ได้รับการรับรองใน version ใหม่นี้

ปี 2542 Thailand’s Brand No. FB0094/99 การรับรองมาตรฐานตราสินค้าไทยจากกรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเป็นผู้ส่งออกที่ผลิตสินค้าคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ระบบการจัดการด้านคุณภาพจาก TUV NORD

การรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นมาตรฐานการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต ซึ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Safety Management System)

การรับรองมาตรฐานHACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) เป็นมาตรฐานของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ที่ว่าด้วยการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารในทุกกระบวนการการผลิตซึ่งผู้ผลิตอาหาร เพื่อการบริโภค ควรคำนึงถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค