เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

จากจุดเริ่มต้น

บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1944 (หรือปี พ.ศ. 2487) โดย คุณเทียน นิธิปิติกาญจน์ หนุ่มน้อยที่อพยพมา จากจีน แผ่นดินใหญ่ เริ่มก่อตั้งโรงงานน้ำปลาเล็กๆ ขึ้น ณ อำเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร จนเป็นที่ยอมรับแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะคุณเทียน ตระหนักดีว่าน้ำปลาเป็นเครื่องปรุงสำคัญที่ขาดไม่ได้ของครัวไทย และยังเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สื่อถึงความเป็นอาหารไทย และวัฒนธรรมด้านอาหารของชาติไทยที่สามารถเผยแพร่ไปทั่วโลก และยังตระหนักถึงความเป็นแหล่งปลาที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยที่สามารถเป็นแหล่งวัตถุดิบคุณภาพดีในการผลิตน้ำปลา

จากโรงงานน้ำปลาเล็กๆ จึงค่อยๆ เติมโต ขยายปริมาณการผลิตไปยัง 2 โรงงาน คือ โรงงานแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม และ โรงงานคลองด่าน จ. สมุทรปราการ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนสามารถขยาย ตลาดสู่คนไทยทุกระดับทั่วประเทศ

หัวใจสำคัญของการผลิต น้ำปลาแท้ตราปลาหมึก ก็คือ “คุณภาพ” ซึ่งนับตั้งแต่วันแรก
ของการก่อตั้งโรงงานจนถึงปัจจุบัน พันธกิจหลักของผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่น ก็คือ การรักษาคุณภาพของการผลิตน้ำปลาให้คงที่ เพื่อให้ได้น้ำปลาที่สะอาด ถูกหลักอนามัย มีสีน้ำตาล
อมแดง มีลักษณะที่ใสไม่มีตะกอน มีกลิ่นหอมของปลา และได้รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก จนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคกว่าครึ่งศตวรรษ

จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ น้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสามารถขยายสู่ตลาดโลกกว่า 70 ประเทศ
ในทวีป อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริกา ทำให้เครื่องหมายการค้า “ตราปลาหมึก”
เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตน้ำปลาที่มียอดส่งออกสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า “ตราปลาหมึก” คือน้ำปลาแท้คู่ครัวไทยที่สามารถครองใจคนไปทั่วโลก

สู่ความเป็นเลิศ

การผลิตน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก มีกระบวนการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน HACCP น้ำปลาทุกขวดที่ผลิตจากที่นี่ จะถูกควบคุมคุณภาพ โดยพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 300 ชีวิต ควบคุมการผลิต ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล

เริ่มต้นจากการคัดสรรปลากระตักสด คุณภาพสูง จากชาวประมงที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัท ที่จะคัดปลากระตักคุณภาพดีมาให้ ชั่งให้ได้น้ำหนักที่ต้องการ ผสมเกลือ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการหมัก ตั้งแต่อยู่บนเรือ

จากนั้นจึงส่งเข้าสู่บ่อหมักที่โรงงานเป็นเวลา 18 เดือน แล้วจึงนำไปผ่านกรรมวิธี
การกรอง 5 ขั้นตอน มีการสุ่มตัวอย่างน้ำปลาที่ได้นำ ไปตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
และเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้น้ำปลาที่สะอาด บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งเจือปน ปรุงรสจนได้
รสชาติมาตรฐานของน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก ก่อนที่เข้าสู่ขั้นตอนของการบรรจุขวด

ขั้นตอนการบรรจุนั้นจะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งขวดแต่ละใบจะผ่านการล้าง อบร้อน
และเป่าแห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งเจอปนในน้ำปลา ก่อนที่จะเข้าสู่
การปิดฉลาก บรรจุกล่อง เพื่อส่งต่อไปยังห้องครัวของคนทั่วโลก

และความภาคภูมิใจ

บริษัทฯ มีความภูมิใจอย่างสูงที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2000 (ปัจจุบันเพิ่งผ่านการรับรอง ISO9001:2015) จาก TUV NORD
ซึ่งบริษัทโรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด เป็นบริษัทผลิตน้ำปลาบริษัทแรกที่
ได้รับการรับรองใน VERSION ใหม่นี้ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์น้ำปลาแท้ตราปลาหมึกทุกขวด