หน้าหลัก

วิสัยทัศน์ / VISION

“เพิ่มรสชาติ เติมสิ่งดีๆ ให้กับโลก”
“Better Taste for a Better World” 

ภารกิจ / MISSION

“เราผลิตสิ่งดีๆ เพื่ออาหาร และ เพื่อคุณ”
“Good for Food, Good for You”


  • SQUID CORE VALUE
  • S Q U I D
  • Sincerity – มีความจริงใจ
  • Quality – ยึดมั่นคุณภาพ
  • Unity – สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
  • Integrity – ซื่อสัตย์ ซื่อตรง
  • Dedication – ทุ่มเท รู้จริง

Story Of Squid Brand Fish Sause

สู่ความเป็นเลิศ

การผลิตน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก มีกระบวนการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน HACCP น้ำปลาทุกขวดที่ผลิตจากที่นี่ จะถูกควบคุมคุณภาพ โดยพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 300 ชีวิต ควบคุมการผลิต ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล

เริ่มต้นจากการคัดสรรปลากระตักสด คุณภาพสูง จากชาวประมงที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัท ที่จะคัดปลากระตักคุณภาพดีมาให้ ชั่งให้ได้น้ำหนักที่ต้องการ ผสมเกลือ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการหมัก ตั้งแต่อยู่บนเรือ

สินค้าของเรา

When an unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen book

Squid Brand Shop

When an unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen book