Eat Guide

Cooking Tips

  • เคล็ดลับการทำข้าวผัดให้อร่อย

เคล็ดลับการทำข้าวผัดให้อร่อย

  • December 8th, 2014
การทำข้าวผัดให้อร่อย เริ่มจากข้าวสวยที่ผัดต้องหุง ให้เป็นเม็ดสวย "วิธีการหุงข้าว" ก็มีเคล็ดลับการหุงข้าวสารใหม่ต้องใส่น้ำน้อย