ติดต่อเรา

บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด 21/7, ตรอก โรงน้ำแข็ง, ตลาดน้อย, กรุงเทพ 10110

Phone: 662-266-3456-8 ,662-234-3402 Fax: 662-236-4693

Email: export@squidbrand.com, Web: squidbrand.com

แบบฟอร์มติดต่อเรา
แผนที่

บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด 21/7, ตรอก โรงน้ำแข็ง, ตลาดน้อย, กรุงเทพ 10110