น้ำปลาแท้ตราปลาหมึก มอบเงินจำนวน 50,000 บาท สนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้เป็นงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน

บริษัทโรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด มอบเงินจำนวน 50,000 บาท สนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้เป็นงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน และส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาและการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามวัตถุประสงค์ต่อไป โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม

Interview Smart Focus

บทสัมภาษณ์ของคุณปรญา ผู้บริหารสาวเก่งแห่ง บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย จำกัด ในรายการ Smart Focus ทางช่อง Smart SME

Interview Thai Brand

บทสัมภาษณ์ของคุณปรญา คุณาเทียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย จำกัด ในรายการ "ไทยแบรนด์ แบรนด์ไปไกล" ที่พูดถึง “ตราปลาหมึก" น้ำปลาแบรนด์ไทย ก้าวไกลระดับโลก